Projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu

W skład usługi wchodzi:

  • uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500,
  • uzyskanie warunków dostawy gazu,
  • inwentaryzacja budynku,
  • opracowanie dokumentacji projektowej doziemnej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku,
  • opracowanie projektu zagospodarowania działki,
  • dostarczenie kompletu dokumentów do Starostwa Powiatowego odpowiedniego ze względu na właściwość miejscową terenu przeznaczonego pod inwestycję,
  • odebranie ze Starostwa decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z dziennikiem budowy,
Na życzenie klienta, pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót oraz wybraniu wykonawców instalacji.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub osobistego. Nasze biuro mieści się w miejscowości Cuple w gminie Bełżyce. Oferujemy także możliwość dojazdu do domu klienta, na teren inwestycji oraz do Urzędów w imieniu inwestora.